Yêu cầu xoá tài khoản

Nếu bạn đăng nhập vào trang web bằng tài khoản facebook, nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng tài khoản bạn có thể yêu cầu xoá tài khoản bằng form dưới đây:

    Quản trị viên sẽ liên hệ và xác nhận với bạn sau đó sẽ tiến hành xoá tài khoản.